Na stiahnutie

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu (ČOV)

Žiadosť o vydanie súhlasu (ČOV).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,83 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu (malý zdroj znečisťovania ovzdušia)

Žiadosť o vydanie súhlasu (malý zdroj znečisťovania ovzdušia).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,19 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,93 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku za MZZO

Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku za MZZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,59 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Stavebný úrad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,76 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,42 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,8 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o záväzné stanovisko BBSK

Žiadosť o záväzné stanovisko podľa zákona č. 200_2022 Z.z. o územnom plánovaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,41 kB
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

preksúmanie spôsobilosti užívania stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,07 kB
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,75 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,97 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,83 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Oznámenie o začatí stavby

Oznámenie o začatí stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,65 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,22 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Návrh na kolaudáciu stavby

Návrh na kolaudáciu stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,16 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,74 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla - popisom

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla - popisom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,89 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,26 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,92 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,85 kB
Vložené: 10. 12. 2023
Zobrazené 21-40 z 52