Virtuálny cintorín

  • na linku Cintorín Rudno nad Hronom si môžete pozrieť rozmiestnenie hrobov na našom cintoríne
  • vyhľadať zosnulého podľa mena či umiestnenia na pohrebisku TU
  • tlačivá k evidencii, nájmu alebo úprave HM TU NA STIAHNUTIE

Obec