Hlavný kontrolór obce

 

Ing. Elena Ďurovičová 

Adresa: Bzenica 158, Hliník nad Hronom 

Telefón: +421 910 957 428

Mail: e.durovicova@gmail.com

Hlavný kontrolór obce bol zvolený do funkcie dňa 28.03.2024 tajným hlasovaním. Obecné zastupiteľstvo schválilo túto voľbu uznesením č. 11/2024 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.3.2024. Pracovný úväzok kontrolóra: 0,1 tzn. 4 hod. týždenne.

Rok 2024

2024 01 29 Správa HK o výsledku kontrol za rok 2023

Sprava_HK_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,49 kB
Vložené: 13. 3. 2024

Rok 2023

2023 06 23 Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2022

2023 06 23 Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 586,57 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2023 08 22 Plán kontrol HK na II. polrok 2023

2023 08 22 Plán kontrol HK na II. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,96 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2023 14 12 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2024

stanovisko_k_nvrhu_rozpotu_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,62 kB
Vložené: 13. 3. 2024

Rok 2022

2022 02 28 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

2022 02 28 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,91 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2022 02 28 Správa o výsledku kontrol za II. polrok 2021

2022 02 28 Správa o výsledku kontrol za II. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 434,19 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2022 06 28 Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021

2022 06 28 Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,85 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2022 09 06 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

2022 09 06 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,64 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2022 12 15 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2023

2022 12 15 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,6 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Rok 2021

2020 02 26 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

2020 02 26 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,05 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2020 02 26 Správa o výsledku kontrolnej činnosti za II. polrok 2020

2020 02 26 Správa o výsledku kontrolnej činnosti za II. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,89 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2020 06 25 Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020

2020 06 25 Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 561,45 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2021 09 06 Plán kontrol na II. polrok 2021

2021 09 06 Plán kontrol na II. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,6 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2021 09 06 Správa o výsledku kontrol za I. polrok 2021

2021 09 06 Správa o výsledku kontrol za I. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,99 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2021 12 13 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2022

2021 12 13 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,67 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Rok 2020

2020 01 11 Stanovisko HK k prijatiu Návratnej finančnej výpomoci od štátu

2020 01 11 Stanovisko HK k prijatiu Návratnej finančnej výpomoci od štátu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,34 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2020 03 10 Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020

2020 03 10 Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,35 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2020 03 10 Správa o výsledku finančnej kontroly za II. polrok 2019

2020 03 10 Správa o výsledku finančnej kontroly za II. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 450,33 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2020 06 02 Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2019

2020 06 02 Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581,34 kB
Vložené: 10. 12. 2023

2020 08 19 Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020

2020 08 19 Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,28 kB
Vložené: 10. 12. 2023
Zobrazené 1-20 z 63