Jednota dôchodcov

Milé dámy, vážení páni ...ale hlavne priatelia dôchodcovia...

Organizácia Jednota dôchodcov má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, za čo vďačí hlavne aktívnym ľuďom v pokročilom veku. V našej obci sme ich vždy mali neúrekom. Preto sa občania Rudna nad Hronom rozhodli založiť v roku 2008 miestnu organizáciu. 29. februára 2008 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Základnej organizácie jednoty dôchodcov na Slovensku v Rudne nad Hronom, za prípravný výbor podpísala pozvánku p. Božena Beihoffnerová. Predsedníčkou sa stala p. Margita Mičová, v roku 2015 ju vystriedal súčasný predseda p. Ján Babinec.

Ako náplň aktivít si organizácia stanovila:

  • aktívne prehlbovanie spolupráce seniorov so záujmovými a spoločenskými organizáciami v danom regióne.

Popri Organizácii jednoty dôchodcov v roku 2010 svoju činnosť obnovil spevácky súbor Rudnianka. Nadviazal na tradíciu speváckeho súboru Rudňan, ktorý sa v obci sformoval už v roku 1979 pod vedením Viliama Lukyho.

Spevokol

Spevokol Rudňan 

Spevokol

Spevokol Rudnianka

Ako to všetko vlastne začalo:

Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Hlavné aktivity miestnej organizácie sú:

  • podpora rôznych foriem vzdelávania
  • kultúrne a športovo-turistické vyžitie
  • uchovávanie ľudových a národných tradícií
  • spolupráca s mladšou generáciou
  • dobrovoľníctvo
  • spevokol

Kontakt:

Predseda organizácie:

Ján Babinec

adresa: Rudno nad Hronom, č.d. 206
telefón: +421 903 313 727
e-mail: janko.babinec@gmail.com

Bližšie informácie ohľadom JDS nájdete na webovej stránke: www.jednotadochodcov.sk