Civilná ochrana

Dôležité telefónne čísla:

Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.

112

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

  • vaše meno
  • číslo, z ktorého voláte
  • miesto odkiaľ voláte
  • čo sa stalo a aké sú následky udalosti

112 je číslo, ktoré zachraňuje. Použite ho iba vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!

 

Ďalšie platné čísla tiesňového volania:

  • 150 - Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm)
  • 155 - Záchranná zdravotná služba (zasahuje pri ohrození života a zdravia)
  • 158 - Polícia (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti)
  • 159 - Obecná (v mestách Mestská) polícia (zasahuje pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov pred ohrozením života a zdravia)

Pokyny

01 časť - Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach

projekt co_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,66 kB
Vložené: 10. 12. 2023

02 časť - Keď zaznie siréna

02 časť - Keď zaznie siréna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,51 kB
Vložené: 10. 12. 2023

03 časť - Ukrytie

03 časť - Ukrytie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 559,44 kB
Vložené: 10. 12. 2023

04 časť - Záchranné práce

04 časť - Záchranné práce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,35 kB
Vložené: 10. 12. 2023

05 časť - Jednotky civilnej ochrany

05 časť - Jednotky civilnej ochrany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1018,49 kB
Vložené: 10. 12. 2023

06 časť - Dopravná nehoda s únikom nebezpečnej látky

06 časť - Dopravná nehoda s únikom nebezpečnej látky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 961,64 kB
Vložené: 10. 12. 2023

07 časť - Čo robiť pri ohrození povodňami alebo záplavami

07 časť - Čo robiť pri ohrození povodňami alebo záplavami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 984,68 kB
Vložené: 10. 12. 2023

08 časť - Čo robiť v prípade teroristického útoku

08 časť - Čo robiť v prípade teroristického útoku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,73 kB
Vložené: 10. 12. 2023

09 časť - Individuálna ochrana osôb

09 časť - Individuálna ochrana osôb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 487,35 kB
Vložené: 10. 12. 2023

10.časť - Mimoriadna udalosť

10.časť - Mimoriadna udalosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,15 kB
Vložené: 10. 12. 2023

11.časť - Individuálna ochrana osôb

11.časť - Individuálna ochrana osôb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,35 kB
Vložené: 10. 12. 2023

12.časť - Špeciálne prostriedky ind. ochr. jednotlivca

12.časť - Špeciálne prostriedky ind. ochr. jednotlivca.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 498,85 kB
Vložené: 10. 12. 2023

13.časť - Hygienická očista osôb

13.časť - Hygienická očista osôb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,35 kB
Vložené: 10. 12. 2023

14.časť - Mapa seizmologického výskytu v SR

14.časť - Mapa seizmologického výskytu v SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,84 kB
Vložené: 10. 12. 2023

15.časť - Odporúčaná činnosť starostu obce v prípade vzniku mim. udalosti

15.časť - Odporúčaná činnosť starostu obce v prípade vzniku mim. udalosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,31 kB
Vložené: 10. 12. 2023

16.časť - Jadrová elektráreň

16.časť - Jadrová elektráreň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,89 kB
Vložené: 10. 12. 2023