Triedime radi

>Zberový kalendár 2024<

Odpad

► Pravidlá kvalitného triedenia odpadov 

TIPY NA SPRÁVNE TREIDENIE OBALOV OD:

► ČOKOLÁDY ► KÁVY MLIEKA SYROV RÝB 

 

Viac informáciíí ako správne triediť odpad nájdete aj na stránkach:

 

Zber elektroodpadu:                                                                                                                      Elektroodpad vzniknutý na území obce, je možné odovzdať po dohode s pracovníkom obecného úradu počas úradných hodín bezplatne aj v suteréne OcÚ.
Druhy elektronických a elektrotechnických odpadov sú zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

20   01 23

vyradené zariadenia   obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

 

20   01 21

žiarivky a iný odpad   obsahujúci ortuť

 

20   01 33

batérie   a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03   a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

 

20   01 35

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v            20 01 21 a 20 01 23,   obsahujúce nebezpečné časti

 

20   01 36

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v            20 01 21, 20 01 23 a 20 01   35

 

Medzi vyššie uvedené druhy odpadov patria zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meriacie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Vykaz_o_komunalnom_odpade.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 841,96 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 10. 12. 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

Rocny_vykaz_o_komunalnom_odpade_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,2 MB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 10. 12. 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2023

ZP_6-01-2023-00320986-udaje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,78 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 13. 3. 2024

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Uroven-vytriedenia2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 514,25 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 10. 12. 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Uroven_vytriedenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,38 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 10. 12. 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Uroven_vytriedenia_-_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 489,77 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 10. 12. 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Uroven_vytriedenia_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,93 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 10. 12. 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Uroven_vytriedenia_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,62 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 13. 3. 2024