Na stiahnutie

Obec

Žiadosť na dotáciu z rozpočtu obce

Žiadosť na dotáciu z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,57 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o odpustenie zníženie poplatku za KO

Žiadosť o odpustenie zníženie poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,92 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť vrátenie vrátenie pomernej časti poplatku za KO

Žiadosť vrátenie vrátenie pomernej časti poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,97 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - PDF

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,8 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o potvrdenie o blízkom vzťahu - poľnohospodárska pôda

Žiadosť o potvrdenie o blízkom vzťahu - poľnohospodárska pôda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,05 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o potvrdenie o blízkom vzťahu - pozemkové spoločenstvo

Žiadosť o potvrdenie o blízkom vzťahu - pozemkové spoločenstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,15 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Nájomné byty

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,64 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,95 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,12 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Čestné prehlásenie pre opakované uzatovrenie nájomnej zmluvy

Čestné prehlásenie pre opakované uzatovrenie nájomnej zmluvy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,47 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy

Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,08 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Cintorín

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,06 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Dohoda o zmene nájomcu

Dohoda o zmene nájomcu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,06 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Čestné prehlásenie HM

Čestné prehlásenie HM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,81 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o úpravu zrušenie HM

Žiadosť o úpravu zrušenie HM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,98 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Evidencia psov

Prihlásenie psa do evidencie

Prihlásenie psa do evidencie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,26 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Odhlásenie psa z evidencie

Odhlásenie psa z evidencie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,53 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Oznámenie o strate známky

Oznámenie o strate známky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,83 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Životné prostredie

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,04 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o súhlas na odber podzemných povrchových vôd

Žiadosť o súhlas na odber podzemných povrchových vôd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,36 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu (ČOV)

Žiadosť o vydanie súhlasu (ČOV).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,83 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu (malý zdroj znečisťovania ovzdušia)

Žiadosť o vydanie súhlasu (malý zdroj znečisťovania ovzdušia).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,19 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,93 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku za MZZO

Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku za MZZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,59 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Stavebný úrad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,76 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,42 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,8 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o záväzné stanovisko BBSK

Žiadosť o záväzné stanovisko podľa zákona č. 200_2022 Z.z. o územnom plánovaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,41 kB
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

preksúmanie spôsobilosti užívania stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,07 kB
Vložené: 29. 5. 2024

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,75 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,97 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,83 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Oznámenie o začatí stavby

Oznámenie o začatí stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,65 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,22 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Návrh na kolaudáciu stavby

Návrh na kolaudáciu stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,16 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,74 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla - popisom

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla - popisom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,89 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,26 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,92 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,85 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Ohlásenie udržiavacích prác stavebných úprav

Ohlásenie udržiavacích prác stavebných úprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,8 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,41 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,77 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,45 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Návrh na kolaudáciu dopravnej stavby

Návrh na kolaudáciu dopravnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,8 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,73 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,4 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,64 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,89 kB
Vložené: 10. 12. 2023

SHR

Žiadosť o registráciu SHR

Žiadosť o registráciu SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,85 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,89 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,63 kB
Vložené: 10. 12. 2023