Obecná kronika

Kroniky patrili stáročia k najcennejším historickým dokumentom. Dokladajú najdôležitejšie udalosti obce a často dokážu poskytnúť aj obraz života obyčajných ľudí. Kedže ku kronike zatvorenej v archíve na obecnom úrade sa málokto dostane, rozhodli sme sa sprístupňiť elektronickú podobu daného dokumentu na našej internetovej stránke.

Čo je vlastne kronika:

Obecná kronika predstavuje súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko-ekonomickej, kultúrno-spoločenskej oblasti života obyvateľov konkrétnej obce. Správcom obecnej kroniky je samotná obec. Obecná kronika je uložená v archíve obce, tak aby nedošlo k jej poškodeniu, znehodnoteniu, prípadne odcudzeniu. Nahliadnuť do originálu obecnej kroniky či jej zapožičanie je možné len so súhlasom starostu obce.

Predchádzajúci kronikári:

1933-1940 - Michal Valko

1944-1948 - P. Tomčík

1949-1978 - Augusta Chrappová

1979-2001 - Mgr. Helena Kršjaková

1991 - Róbert Luky

2017- - PaedDr. Ján Kováčik

Súčasný kronikár:

PaedDr. Ján Kováčik

Telefón:  +421 908 897 445

E-mail: kovacik.ja@gmail.com

Kroniky

Kronika obce Rudno nad Hronom 2001-2016

Kronika obce Rudno nad Hronom 2001-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,05 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Kronika obce Rudno nad Hronom 2017

Kronika obce Rudno nad Hronom 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,97 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Kronika obce Rudno nad Hronom 2018

Kronika obce Rudno nad Hronom 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 682,94 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Kronika obce Rudno nad Hronom 2019

Kronika obce Rudno nad Hronom 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 10. 12. 2023

Kronika obce Rudno nad Hronom 2020

Kronika obce Rudno nad Hronom 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 757,56 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Kronika obce Rudno nad Hronom 2021

Kronika obce Rudno nad Hronom 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 868 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Kronika obce Rudno nad Hronom 2022

Kronika obce Rudno nad Hronom 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 816,52 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Kronika obce Rudno nad Hronom 2023

Kronika 2023_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 18. 4. 2024

Štatút obce

Štatút obecného kronikára obce Rudno nad Hronom

statut_kronikara.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,86 kB
Vložené: 18. 4. 2024