Vitajte na stránke MŠ Rudnianske sovičky.

MŠ Rudnianske sovičky

Výchovno-vzdelávací proces obohacujeme o prvky alternatívnej pedagogiky M. Montessori.
MŠ Rudnianske sovičky

Výborná poloha umožňuje realizovať aktivity v spojitosti s prírodou.

MŠ Rudnianske sovičky

Kladieme dôraz na individuálne potreby dieťaťa súvisiace s jeho optimálnym rozvojom.
MŠ Rudnianske sovičky

Vytvárame zaujímavé a tvorivé učebné prostredie.
 

Bližšie informácie o nás.

 

O nás

  • Štátna materská škola Rudno nad Hronom sa nachádza v menej frekventovanej časti obce. Obklopuje ju tiché a krásne prírodné prostredie.
  • Materská škola má bezbariérový prístup a tvarom pripomína detskú vrtuľku.
  • Poskytujeme celodennú starostlivosť, na požiadanie rodičov aj poldenný pobyt detí.
  • Budova materskej školy bola odovzdaná do prevádzky v roku 2003.