Strelecký klub

Baví Vás športová streľba a hľadáte vhodné športové vyžitie? ...Tak príďte medzi nás! ...

Z histórie streleckého klubu v našej obci:

Počiatky strelcov v Rudne siahajú do roku 1952, kedy vznikla organizácia spolupracujúca s armádou - Zväzarm. Prvým predsedom bol p. Brankovič. Začiatky boli ťažké hlavne kvôli slabému materiálnemu zabezpečeniu. Preberali vyradené vojenské pušky a samopaly. Postupne sa predsedami stali František Zobek, Klement Prečúch a Viliam Kršjak. V roku 1960 sa predsedom stáva Jozef Majer(na fotke v strede), za ktorého činnosti dosiahla organizácia najväčší rozkvet. V 70. rokoch bola v miestnej časti Jaminá vybudovaná strelnica.  Od roku 1972 sa každoročne organizuje súťaž o Putovný pohár SNP. Miestna organizácia slovenského zväzu technických športov Rudno nad Hronom (strelecký klub) organizuje v súčasnosti každoročne viac ako 20 podujatí na strelnici v Jaminej. Má okolo 50 členov z Rudna aj blízkeho regiónu a jej dlhoročným predsedom bol pán Milan Šinkovič.

Strelci Rudna

Strelci Rudna

 

Aktuálne z klubovej činnosti:

Náš strelecký klub pokračuje v tradícii a každoročne organizuje viackolové klubové súťaže v rôznych streleckých disciplínach a v spolupráci s obcou aj ročníkové súťaže ako:

Cena obce Rudno nad Hronom

Pohár starostu obce Rudno nad Hronom

Putovný pohár SNP a množstvo ďalších...

Strelci Rudna a Langeneichstädtu

Strelci Rudna a Langeneichstädtu

 

Taktiež radi nadväzujeme spoluprácu s ostatnými streleckými klubmi a organizáciami na miestnej, okresnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
S hrdosťou od roku 2003 spolupracujeme aj s nemeckým streleckým klubom z Langeneichstädtu....bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke.

ErbErb

Hlavnou náplňou klubovej činnosti je:

  • výcvik a zdokonaľovanie streleckých zručností
  • tréningová činnosť členov v puškových a pištoľových disciplínach
  • kondičné streľby
  • účasť na pretekoch
  • organizovanie pretekov, kurzov a seminárov

Kontakt:

Predseda klubu od r. 2023:

Peter Žarnovičan ml.

adresa: Rudno nad Hronom, č.d. 247
telefón: +421 911 569 160
e-mail: peterzarno@zoznam.sk

Web:

https://strelnica.rudnonadhronom.sk/

GPS strelnice:

48.427552, 18.688375