Na stiahnutie

Obec

Žiadosť na dotáciu z rozpočtu obce

Žiadosť na dotáciu z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,57 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o odpustenie zníženie poplatku za KO

Žiadosť o odpustenie zníženie poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,92 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť vrátenie vrátenie pomernej časti poplatku za KO

Žiadosť vrátenie vrátenie pomernej časti poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,97 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - PDF

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,8 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o potvrdenie o blízkom vzťahu - poľnohospodárska pôda

Žiadosť o potvrdenie o blízkom vzťahu - poľnohospodárska pôda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,05 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o potvrdenie o blízkom vzťahu - pozemkové spoločenstvo

Žiadosť o potvrdenie o blízkom vzťahu - pozemkové spoločenstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,15 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Nájomné byty

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,64 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,95 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,12 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Čestné prehlásenie pre opakované uzatovrenie nájomnej zmluvy

Čestné prehlásenie pre opakované uzatovrenie nájomnej zmluvy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,47 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy

Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,08 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Cintorín

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,06 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Dohoda o zmene nájomcu

Dohoda o zmene nájomcu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,06 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Čestné prehlásenie HM

Čestné prehlásenie HM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,81 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o úpravu zrušenie HM

Žiadosť o úpravu zrušenie HM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,98 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Evidencia psov

Prihlásenie psa do evidencie

Prihlásenie psa do evidencie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,26 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Odhlásenie psa z evidencie

Odhlásenie psa z evidencie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,53 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Oznámenie o strate známky

Oznámenie o strate známky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,83 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Životné prostredie

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,04 kB
Vložené: 10. 12. 2023

Žiadosť o súhlas na odber podzemných povrchových vôd

Žiadosť o súhlas na odber podzemných povrchových vôd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,36 kB
Vložené: 10. 12. 2023
Zobrazené 1-20 z 52