Komisie OZ

Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda: Erika Horváthová
Členovia: Imrich Bartoš, Ivan Gubán st., Božena Beihoffner, Veronika Lenartová, Mária Víglaská ml., Lucia Žarnovičanová

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda: Ján Babinec
Členovia: Obecné zastupiteľstvo

Komisia kultúry, mládeže a športu

Predseda: Mgr. Dominika Tomášiková
Členovia: Ing. Mária Jančoková, Lucia Žarnovičanová, Miroslav Dudek, Ján Babinec, Andrea Daňková, Margita Mičová

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Imrich Bartoš
Členovia: Ján Babinec, Mgr. Dominika Tomášiková

Komisie pracujú podľa vlastných plánov práce a podľa potreby.