Symboly obce

Erb obce Rudno nad Hronom vychádzajúci z pečate obce z roku 1841 pozostáva z modrého štítu, v strede je zlatá ruka držiaca zlatý bič, nad ňou strieborný lev, vľavo dole strieborné čerieslo, dole strieborný lemeš. Zaujímavé je, že obec napriek tomu, že v nej poľnohospodárstvo nikdy nezohrávalo významnú úlohu má v erbe aj symboly roľníctva.

Erb

Pečať obce Rudno nad Hronom z roku 1841

Pecat

Vlajka obce Rudno nad Hronom má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Vlajka