Obecná knižnica

...čítaj ďalej a dozvieš sa viac...

Obecná knižnica Rudno nad Hronom je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je obec Rudno nad Hronom.
Knižnica bola zriadená v roku 1954, ako miestna ľudová knižnica. Bola umiestnená v pôvodnej ľudovej škole, potom sa presťahovala do budovy kultúrneho domu a v roku 1992 do požiarnej zbrojnice, kde sídli dodnes.

Obecná knižnica

Sídlo obecnej knižnice:

Obecná knižnica
Budova Požiarnej zbrojnice, č.d. 75
966 51, Rudno nad Hronom

Vedúca obecnej knižnice:

Lucia Žarnovičanová
adresa: Rudno nad Hronom, č.d. 247
telefón: 0911 569 161
e-mail: rudnonadhronom@rudnonadhronom.sk

Otváracie hodiny:

Piatok  16:00 - 17:00 hod.

Knižnica má 46 zaregistrovaných čitateľov, z tohto počtu 5 čitateľov sú deti do 15 rokov. V knižnici sa nachádza 5461 knižných zväzkov, z toho je:

náučná literatúra pre dospelých                1 171 ks

beletriakrásna literatúra pre dospelých    2 368 ks

náučná literatúra pre deti a mládež             199  ks

mládežnícka literatúra                               1 723 ks

Obec Rudno nad Hronom v roku 2021 získala dotáciu vo výške 1000,00 € na obnovu knižničného fondu: Zoznam kníh zakúpených z poskytnutej dotácie

Obecná knižnica

~Všetci ste u nás srdečne vítaní~