Partnerská obec

Partnerská obec Langeneichstädt (Nemecko)

Erb

Obec Langeneichstädt v Nemecku sa nachádza v spolkovom štáte Sachsen – Anhalt približne 30 km od mesta   Halle. Má starostu a 12 člennú obecnú radu. Obec má asi 1500 obyvateľov.

Autorom myšlienky partnerstva oboch obcí bol náš rodák pán Emil Luky, ktorý žil v obci Langeneichstädt od roku 1972.
V roku 2001 pri návšteve rodnej obce počul strieľať na strelnici v Jaminej a keďže aj Langeneichstädt má strelecký klub, vnuklo mu to
myšlienku partnerstva medzi obcami.

Po dohode s Pánom Milanom Šinkovičom, vedúcim streleckého klubu, navštívil obecný úrad s ponukou spolupráce a partnerstva medzi obcami.

Po dohovore došlo v septembri 2002 k prvému neoficiálnemu stretnutiu v našej obci.
Delegáciu obce Langeneichstädt viedol pán starosta Lutz Kloss a členmi boli pán Emil Luky, Harald Noack, Thomas Patzer a Wolfgang Jungmann.

Po spoločnom streleckom preteku na strelnici sa uskutočnilo posedenie na obecnom úrade v Rudne nad Hronom.
Pri tejto príležitosti došlo k dohode, že po schválení poslancami obecnej rady v Langeneichstädte a obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom, dôjde k podpisu zmluvy o partnerstve medzi obcami.Zmluvu slávnostne podpísali na chate Chmelovská vo Voznici dňa 28. marca 2003 starosta obce Langeneichstädt pán Lutz Kloss a starosta obce Rudno nad Hronom pán Ľubomír Kršjak za účasti poslancov oboch obcí.

Emil Luky

pán Emil Luky

Podpis

Od roku 2003 sa stretávame pravidelne každý rok. Naši občania navštívili partnerskú obec prvý krát v roku 2003 pri príležitosti 1225 výročia prvej písomnej zmienky o  obci. Pri tejto príležitosti došlo v Langeneichstädte k podpisu dohody o partnerstve aj medzi streleckými organizáciami oboch obcí.

V roku 2004 nám zástupcovia partnerskej obce prišli zablahoželať ku vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

V roku 2005 odohrali futbalisti oboch partnerských obcí vzájomný futbalový zápas na ihrisku ŠK Rudno nad Hronom. V tomto roku navštívili našu materskú školu učiteľky materskej školy z Langeneichstädtu. Toto bola zatiaľ najväčšia delegácia z partnerskej obce, ktorá mala 63 účastníkov.

V roku 2006 navštívili učiteľky a ostatné pracovníčky našej materskej školy materskú školu v Langeneichstädte.

Stretnutia pokračujú naďalej a za 10 rokov trvania partnerstva sa na návštevách vystriedalo viac ako 300 občanov. Počas nich spoznávajú vzájomne obce, ľudí, okolie, ale aj krajiny v ktorých žijú. Za tie roky sa vytvorili mnohé priateľstvá a veríme, že táto pekná myšlienka spolupráce a porozumenia pretrvá aj do budúcnosti.