Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach.

- Žalm, 32:8

Vitajte na stránke Farnosti Rudno nad Hronom.

Kostol

Finančná podpora farnosti, rekonštrukcia Kaplnky Srdca Panny Márie

Milodar na kostol a kaplnku v Rudne nad Hronom môžete vložiť aj na účet číslo:

SK36 0900 0000 0000 7433 7730

O nás

  • Farnosť v obci je jednou z najstarších v regióne.
  • Spomína sa v pápežských desiatkoch už v roku 1337. Kostol a fara boli v tomto období pravdepodobne z dreva. Kostol bol už vtedy zasvätený Sv. Imrichovi.
  • Dôležitou udalosťou rudnianskej fary bol rok 1564, kedy zemepán Gabriel Dóczy prestúpil na evanjelické vierovyznanie, čo museli akceptovať i jeho rudnianski poddaní. Pôsobil tu významný evanjelický kazateľ Tomáš Doroticius (Doršic).
  • Pri stavbe terajšieho kostola sa vo fundamentoch našla listina, v ktorej bolo napísané, že drevený kostol Turci r.1664 zrovnali zo zemou.
  • Keď odtiahli, veriaci z milodarov vlastných i pozbieraných po šírom kraji vystavali murovaný kostol r.1675.
  • S nárastom počtu obyvateľov v obci v 18. storoči (vďaka otvoreniu rudných baní v obci) už veľkostne murovaný kostol nepostačoval.
  • V roku 1802 bol zbúraný druhý rudniansky kostol a do roku 1803 postavený tretí, dvakrát väčší. Všetky náklady hradila banská komora z B.Štiavnice.
  • Farská budova vedľa kostola pochádza z roku 1794.