VZN

2024

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rudno nad Hronom

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rudno nad Hronom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,78 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 2. 4. 2024

2023

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023-2028

Nov_KPSS-_Rudno_nad_Hronom_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 1. 1. 2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudno nad Hronom na roky 2023-2028 a Dodatok č. 1 k PHSR

RNH_Finlna_verzia_PHRSR_Rudno_nad_Hronom_na_roky_2023-2028.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,09 MB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2023

VZN č. 1/2023 o poplatku za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a poplatku za drobné stavebné odpady

VZN_o_poplatku_za_KO_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,69 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 13. 3. 2024

2022

Zoznam pamätihodností obce

zoznam_pamtihodnost_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,32 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 1. 1. 2022

VZN č. 1/2022 o príspevkoch v MŠ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudno nad Hronom a Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022

VZN_dotacie_MS_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,86 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 1. 1. 2021

2021

VZN č. 2/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ v Rudne nad Hronom na rok 2022

VZN_dotacie_MS_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,86 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN_-_pohrebnctvo_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 563,87 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2021

Cenník miestnych poplatkov platný od 19. 5.2021 a Dodatok č. 1 k CMP

cennk_poplatkov_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,97 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 19. 5. 2021

2020

VZN č. 2/2022 o poplatku za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a poplatku za drobné stavebné odpady

VZN_o_poplatku_za_KO_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,58 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 2/2020 o poplatku poplatku za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a poplatku za drobné stavebné odpady

VZN_o_poplatku_za_KO_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,55 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č.3/2020, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ pri MŠ v Rudne nad Hronom

VZN_dotacie_MS_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,89 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 4/2020 o miestnych daniach

VZN_dane_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,14 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudno nad Hronom

VZN_odpady2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2020

2019

VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZNdotacie2020-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,71 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 1. 1. 2019

2018

VZN č. 2/2018 o odmeňovaní poslancov

VZN-odmenovanie-poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,72 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 1. 1. 2018

2017

VZN č. 2/2017 o použití a tvorbe fondu údržby a opráv

VZN_FUaO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,07 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č. 1/2017 o ochr. živ. prostr. a MZZO

VZN_MZZO_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2017

2016

Požiarny poriadok obce

Poziarny-poriadok-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 546,04 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 6. 12. 2023

VZN č. 2/2016 o prideľovaní nájomných bytov

VZN-o-pridel.naj.-bytov-upravene-2016-iny-zakon.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,06 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 1. 1. 2016
Zobrazené 1-20 z 31