VZN

2024

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rudno nad Hronom

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rudno nad Hronom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,78 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 2. 4. 2024

2023

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023-2028

Nov_KPSS-_Rudno_nad_Hronom_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2023

Dodatok č. 1 k PHSR

DODATOK k PHRSR obce Rudno nad Hronom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 18. 4. 2024

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudno nad Hronom na roky 2023-2028

RNH_Finlna_verzia_PHRSR_Rudno_nad_Hronom_na_roky_2023-2028.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,09 MB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 18. 4. 2024

VZN č. 1/2023 o poplatku za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a poplatku za drobné stavebné odpady

VZN_o_poplatku_za_KO_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,69 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 13. 3. 2024

2022

Zoznam pamätihodností obce

zoznam_pamtihodnost_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,32 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 1. 2022

VZN č. 1/2022 o príspevkoch v MŠ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudno nad Hronom a Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022

VZN_dotacie_MS_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,86 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 2/2022 o poplatku za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a poplatku za drobné stavebné odpady

VZN_o_poplatku_za_KO_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,58 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 4. 6. 2024

2021

VZN č. 2/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ v Rudne nad Hronom na rok 2022

VZN_dotacie_MS_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,86 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2021

VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN_-_pohrebnctvo_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 563,87 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 1. 1. 2021

Cenník miestnych poplatkov platný od 19. 5.2021

cennk_poplatkov_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,97 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 4. 6. 2024

Dodatok č. k cenníku miestnych poplatkov

dodatok č. 1 k CMP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,44 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 1. 7. 2024

2020

VZN č. 2/2020 o poplatku poplatku za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a poplatku za drobné stavebné odpady

VZN_o_poplatku_za_KO_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,55 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č.3/2020, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ pri MŠ v Rudne nad Hronom

VZN_dotacie_MS_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,89 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 4/2020 o miestnych daniach

VZN_dane_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,14 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudno nad Hronom

VZN_odpady2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2020

2019

VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZNdotacie2020-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,71 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2019

2018

VZN č. 2/2018 o odmeňovaní poslancov

VZN-odmenovanie-poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,72 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2018

2017

VZN č. 2/2017 o použití a tvorbe fondu údržby a opráv

VZN_FUaO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,07 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č. 1/2017 o ochr. živ. prostr. a MZZO

VZN_MZZO_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2017
Zobrazené 1-20 z 32