František Beihoffner

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 2. januára 2024 nás vo veku 85 rokov navždy opustil náš spoluobčan pán František Beihoffner. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 6. januára o 11:45 hod. v Dome smútku v Rudne nad Hronom podľa obradov RKC.

Česť jeho pamiatke.

Dátum vloženia: 13. 3. 2024 13:08
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 3. 2024 13:08
Autor: GC Uživatel