Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech

Zberový kalendár 2022 - separovaný zber + komunálny odpad

Zberový kalendár 2021 - separovaný zber + komunálny odpad

 

Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2022

M e s i a c  D e ň D á t u m
Január piatok 14.01.2022
Február piatok 11.02.2022
Marec piatok 11.03.2022
Apríl piatok  08.04.2022
Máj piatok 13.05.2022
Jún piatok 17.06.2022
Júl piatok  15.07.2022
August piatok 12.08.2022
September piatok 16.09.2022
Október piatok 14.10.2022
November piatok 11.11.2022
December piatok

09.12.2022

 triedenie blog

Pravidlá kvalitného triedenia odpadov:

1. Papier

  • áno: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, vlnitá papierová lepenka, kartón
  • nie: obaly od mlieka, džúsov, celofán, kopírovací papier, papier špinavý a mastný

2. Plasty

  • áno: fólie, sáčky, tašky, polystyrén, plastové hračky, obaly od jogurtov a iných potravín (opláchnuté), PET fľaše (z minerálok, z nealkoholických nápojov a pod.)
  • nie: obaly z chemikálií, podlahové krytiny, vrstvené obaly 

3. Sklo

  • áno: fľaše, poháre, črepy
  • nie: porcelán, zrkadlo, žiarovky, žiarivky, sklo obsahujúce drôt

4. Kovy

  • áno: obaly z konzerv, plechovky, vrchnáky z fliaš, hliníkové viečka, farebné kovy, čisté kovové súčiastky
  • nie: hrubo znečistené kovové obaly napr. od farieb alebo iných chemikálií

5. Tetrapaky

  • áno: obaly z mlieka, džúsov a pod.
  • nie: obaly s recyklačným označením C/PAP

 

Viac informáciíí ako správne triediť odpad nájdete aj na stránkach:

 

Zber elektroodpadu:

Elektroodpad vzniknutý na území obce, je možné odovzdať po dohode s pracovníkom obecného úradu počas úradných hodín bezplatne aj v suteréne OcÚ.
Druhy elektronických a elektrotechnických odpadov sú zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

20   01 23

vyradené zariadenia   obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20   01 21

žiarivky a iný odpad   obsahujúci ortuť

N

20   01 33

batérie   a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03   a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

20   01 35

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v

20 01 21 a 20 01 23,   obsahujúce nebezpečné časti

N

20   01 36

vyradené   elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 

20 01 21, 20 01 23 a 20 01   35

O

Medzi vyššie uvedené druhy odpadov patria zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné), čiernej elektroniky (TV prijímače, video, audio a pod.), batérie, autobatérie, meriacie prístroje, káble, odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

 Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Ako triedime:

Na stiahnutie:

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech