Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

2. mája 2019

OZNAM

Výstup na Drastvicu plánovaný na 4. mája 2019 sa presúva na 11. mája 2019.

Položenie vencov k pamätníku padlých bude 4. mája 2019 o 18:30 a následne bude na ihrisku ŠK zapálená vatra.

 

 

24. apríla 2019

                              mj

 

23. apríla 2019

Pozývame Vás na 2. ročník výstupu na Drastvicu. Stretnutie je  4. mája 2019 o 7:45 pri pamätníku padlých v Rudne nad Hronom.

drastvica 2019

 

1. marca 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 22. marca 2019 bude v našej obci prebiehať vakcinácia psov a mačiek proti besnote. Vakcinácia bude prebiehať na nasledovných miestach:

o 15:30 pred Obecným úradom,

o 16:00 hod. pri predajni Jednota

a o 16:30 v doline pri autobusovej zastávke.

Súčasne bude prebiehať aj čipovanie psov. Odporúčame občanom túto možnosť využiť, nakoľko podľa novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti je každý majiteľ psa povinný ho začipovať najneskôr do 31. októbra 2019.

Vakcináciu a čipovanie bude vykonávať MVDr. Soukup a je potrebné si priniesť so sebou veterinárny preukaz zvieraťa, občiansky preukaz majiteľa psa a uviesť telefónne číslo. Cena za vakcináciu, čipovanie a registráciu bude spolu 25 € (10 € vakcinácia, 10 € čipovanie a 5 € registrácia).

 

1. marca 2019

Obec Rudno nad Hronom oznamuje občanom, že dňa 15. marca 2019 sa uskutoční v našej obci zber nebezpečného odpadu a starých pneumatík z osobných automobilov. Pneumatiky a staré, či bližšie neurčené chemikálie, plechovice a vedrá so starou farbou či olejom a pod. je možné vyložiť v deň zberu pred brány rodinných domov, kde ich odoberú pracovníci obecného úradu. Všetko musí byť v riadne uzavretých nádobách aby sa predišlo prípadnému znečisteniu životného prostredia. Nebezpečný odpad a pneumatiky je možné do 15. marca odovzdať počas úradných hodín aj na obecnom úrade.

 

27. februára 2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

 

04. februára 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní členov do okrskovej volebnej komisie 

Oznámenie e-mailovej adresy na zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

  

Všetky aktuality nájdete tu