Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

7. júla 2016

Obecný úrad vyzýva občanov, ktrorí majú záujem o pridelenie súpisného čísla na existujúce stavby ako sú garáže, letné kuchynky, hospodárske budovy a pod., ktorým bolo v minulosti pridelené modré evidenčné číslo, že si môžu podať na obecný úrad žiadosť o pridelenie súpisného čísla, nakoľko tabuľky s modrými evidečnými číslami už nie sú platné a každá aj nebytová stavba musí mať pridelené súpisné číslo, aj popisným spôsobom. Tlačivo je dostupné na našej webovej stránke ako aj na obecnom úrade.

 

17. júna 2016

Obec Rudno nad Hronom na žiadosť Mgr. Milana Medveďa, vlastníka pozemkov zapísaných na LV 667 v k.ú. Rudno nad Hronom zverejňuje zámer žiadateľa na odpredaj pozemkov, ktoré občania dlohodobo užívajú resp. majú o ne záujem. Majiteľ pozemkov ponúka možnosť odpredať tieto nehnuteľnosti do konca roka 2016. Po tomto termíne hodlá všetky pozemky zapísané na LV 667 odpredať tretej osobe. Podrobné informácie Vám ponúkne sám majiteľ na tel. čísle 0905 457 638. Lokalizáciu pozemkov Vám ozrejmíme aj na Obecnom úrade.

9. júna 2016

Obec Rudno nad Hronom informuje odberateľov zemného plynu, že plánuje rekonštrukciu časti distribučnej siete spojenú s prerušením dodávky zemného plynu v časti obce Rudno nad Hronom v termíne od 16.06.2016 od 10.00 hod do 17.06.2016 do 12.00 hod. Dodávka zemného plynu bude prerušená pre rodinné domy 37, 38, 39, 16, 218, 36, 4, 10, 8, 15, 7, 285, 12, 40, 6, 238, 11, 224, 2, 14 a spoločnosť EKOTRANZ. Informujeme Vás v predstihu aby ste si stihli zabezpečiť náhradný zdroj energie na dobu odstávky.

V súvislosti s prácami prosíme občanov o trpezlivosť a tolerantnosť a ospravedlňujeme sa za obmedzenia v doprave.

8. júna 2016

Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s Obecným úradom a okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska usporiadajú v našej obci dňa 10.6.2016 t. j. v piatok stretnutie organizácií dôchodcov.

Stretnutia sa zúčastní 16 organizácií a to Hronský Beňadik, Žarnovica, Dolné Hámre, Hrabičov, N. Baňa, Tekovská Breznica, Voznica, Kľak, Kopanice, Orovnica, Brehy, Žarnovická Huta, Ostrý grúň, Horné Hámre a Hodruša čo je celkovo asi 160 ľudí, ktorí sa budú počas dňa pohybovať po našej obci, hlavne v okolí kultúrneho domu, Kalvárie, ŠK, strelnice a štôlni Anna Božena. Veríme, že k návštevníkom našej obce budete tolerantní a že sa v našej obci budú cítiť spokojní.

3. júna 2016

Obec Rudno nad Hronom v spolupráci s MŠ a ŠK Vás srdečene pozýva na oslavy Medzinárodného dňa detí, ktoré sa budú konať 5.6.2016 t.j. v nedeľu o 15:30 na ihrisku športového klubu, v prípade nepriaznivého počasia v sále kultúrneho domu.

5. mája 2016

Obecný úrad Vás srdečne pozýva dňa 7. mája 2016 na oslavy 71. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom so začiatkom o 17. hod. kladením venca k  pamätníku padlých a následne na posedenie pri vatre, ktorá bude podpálená v čase od 17.30 -18.00 na ihrisku ŠK Rudno nad Hronom.O občerstvenie bude postarané.

Ďalej obecný úrad všetkých srdečne pozýva na oslavy Dňa matiek, ktoré sa budú konať 8. mája 2016 so začiatkom o 15.00 v kultúrnom dome.

4. mája 2016

Obec Rudno nad Hronom a OOCR Región GRON Vás srdečne pozývajú zúčastniť sa celoregionálnej akcie

pod názvom: Spoločne za krajší Región GRON

Záujemcovia sa môžu nahlásiť na obecnom úrade.

Zároveň Vás pozývame na príjemné sobotné popoludnie strávené na Ranči Blanc v Ostrom Grúni: Program 

12. apríla 2016

Materská škola v Rudne nad Hronom Vás pozýva na:

Zápis detí do materskej školy 

Všetky aktuality nájdete tu