Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

14. februára 2018

Obecný úrad oznamuje občanom, že si počas úradných hodín môžu bezplatne prevziať na obecnom úrade vrecia na zber separovaného odpadu.  

 

26. januára 2018

Občianske združenie Rudnianske sovičky zriadené pri MŠ v Rudne nad Hronom Vám dáva do pozornosti možnosť venovať 2 % dane na účely vybudovania detského ihriska. Od 1. januára 2018 akceptuje daňový úrad len prepdísané tlačivá, ktoré si môžete vyzdvihnúť osobne na obecnom úrade alebo stiahnuť tu:  Vyhlásenie a Potvrdenie

 

24. januára 2018

Športový klub Rudno nad Hronom pozýva 10. februára 2018 všetkých a všetky masky na Fašiang na Rudne 

 

09. januára 2018

Obec Rudno nad Hronom pozýva dňa 11. februára 2018 všetky deti na Karneval 

Stretneme sa o 15-tej v kultúrnom dome.

 

09. januára 2018

Športový klub Rudno nad Hronom pozýva dňa 20.1.2018 všetkých na Obecnú zabíjačku Tešíme sa na Vás!

 

21. decembra 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude v termíne od 21.12.2017 do 02.01.2018 zatvorený.

 

18. decembra 2017

Obecný úrad na podnet od občanov rozhodol odmeniť domácnosti, ktorým ostali kupóny na komunálny odpad z roku 2017. Za každých 5 kupónov odovzdaných na obecnom úrade Vás odmeníme drobnosťou. Kupóny môžete odovzdať na obecnom úrade v čase úradných hodín.

 

12. decembra 2017

Obec Rudno nad Hronom Vás srdečne pozýva na Vianoce v obci.

Tešíme sa na Vás 17.12.2017 o 15:00 hod. v kultúrnom dome.

 

11. decembra 2017

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 18a, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 70/2017 zo dňa 08.12.2017 vyhlásilo voľby Hlavného kontrolóra Obce Rudno nad Hronom na 26. januára 2018.

Viac Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Rudno nad Hronom a náležitosti prihlášky.

 

01. decembra 2017

Obec Rudno nad Hronom v spolupráci s OZ Rudnianske sovičky pozýva všetky deti na Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať 05.12.2017 o 16 : 30 hod v areáli Materskej školy v Rudne nad Hronom. Nezabudnite si priniesť svoj obľúbený hrnček na Mikulášsky punč !

 

8. novembra 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje,

že v termíne od 01.12.2017 do 01.12.2017 v čase od 8:00 do 17:30

a v termíne od 04.12.2017 do 04.12.2017 v čase od 8:00 do 17:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika

- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre vybrané odberné miesta,

v termíne od 05.12.2017 do 08.12.2017 v čase od 08:00 do 17:30

a v termíne od 11.12.2017 do 15.12.2017 v čase od 08:00 do 17:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika

- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre vybrané odberné miesta.

 

6. novembra 2017

Správa okrskovej volebnej komisie v Rudne nad Hronom o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 vo voľbách do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja konaných dňa 4. novembra 2017

 

23. októbra 2017

Výbor Pozemkového spoločenstva Rudno nad Hronom zvoláva na deň 03.12.2017 o 14,00 hod. zhromaždenie pozemkového spoločenstva v kultúrnom dome v Rudne nad Hronom, pozostávajúce z nehnuteľností, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva v k. ú. Rudno nad Hronom č. LV 870 a 871.

Program

1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti PS, 3. Schválenie vydržania pozemkov PS v prospech obce Rudno nad Hronom pod cestami v obci po zameraní geodetom  4. Schválenie vydržania časti pozemkov PS v prospech Juraja Tauchmana (pod pivnicu), 5. Prerokovanie budúceho hospodárenia na lesných pozemkoch spoločenstva, 6. Rôzne, diskusia, 7. Záver.

Prezentácia účastníkov je jednu hodinu pred otvorením valného zhromaždenia v mieste konania. Vaša účasť na zhromaždení je nutná.

Poučenie: Na zhromaždení sa môžete zúčastniť aj prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

Bližšie informácie môžete získať na Obecnom úrade v Rudne nad Hronom tel. č.  045/6856 253 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Žiadame všetkých podielnikov, aby sa zúčastnili valného zhromaždenia. Ak sa nemôžete zúčastniť, prosím Vás, aby ste niekoho za seba na zhromaždenie splnomocnili. Vzor splnomocnenia.

  

Všetky aktuality nájdete tu