Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech

Vitajte na stránke MŠ Rudnianske sovičky.

 

 • Všetko
 • Pedagogika
 • Príroda
 • Rozvoj
 • Výchova

Výchovno-vzdelávací proces obohacujeme o prvky alternatívnej pedagogiky M. Montessori.

Výborná poloha umožňuje realizovať aktivity v spojitosti s prírodou.

Kladieme dôraz na individuálne potreby dieťaťa súvisiace s jeho optimálnym rozvojom.

Vytvárame zaujímavé a tvorivé učebné prostredie.

Bližšie informácie o nás.

 

 • Štátna materská škola Rudno nad Hronom sa nachádza v menej frekventovanej časti obce. Obklopuje ju tiché a krásne prírodné prostredie.
 • Materská škola má bezbariérový prístup a tvarom pripomína detskú vrtuľku.
 • Poskytujeme celodennú starostlivosť, na požiadanie rodičov aj poldenný pobyt detí.
 • Budova materskej školy bola odovzdaná do prevádzky v roku 2003.
 • Trieda je členená na herne, jedáleň a spálňovú časť.
 • Materiálno technické vybavenie triedy je na výbornej úrovni.
 • Súčasťou MŠ je školská jedáleň, ktorá je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti v čase ich pobytu v materskej škole.
 • Vonkajší areál je vhodne upravený, doplnený o pieskovisko.
 • Máme zostavu s kĺzačkou, preliezky, záhradný domček.
 • Exteriér je vhodne zabezpečený proti vniknutiu cudzích osôb a zvierat.
 • Poskytujeme predškolské vzdelávanie deťom vo veku 3-6 rokov (ako aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).
 • Osobnostne orientovaným prístupom v duchu humanizmu a demokracie poskytujeme deťom možnosti pre komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa, ako symbiózy a vyváženosti rozvoja všetkých stránok osobnosti (kognitívnej, psychomotorickej a socioemocionálnej).
 • Rozvíjame individuálne možnosti každého dieťaťa vytvorením zaujímavého a tvorivého učebného prostredia v MŠ bohatého na kultúrno – spoločenský život zameraný na ľudové zvyky a tradície. Prostredníctvom vlastného regiónu formujeme u detí  hrdosť na svoj región, ako aj štát a  zároveň rozvíjame aj pozitívny vzťah  k jeho kultúrnym a prírodným hodnotám.
 • Ponúkame priestor a možnosti na vlastnú aktivitu a získavanie edukačne hodnotných skúseností prostredníctvom vlastnej sebarealizácie. Deťom poskytujeme také možnosti rozvoja, ktoré smerujú k ich rozvoju zdravej sebadôvery, k otvorenému vzťahu k druhým ľudom ako aj k svetu; vytvárame im príležitosti a situácie  hrať sa, pracovať a učiť sa samostatne aj v kolektíve.
 • Riaditeľka MŠ - PaedDr. Oľga Budovcová
 • Učiteľka MŠ - Marta Klongová
 • Vedúca školskej jedálne - Elena Sebechlebská
 • Kuchárka - Tatiana Tauchmanová

Adresa: Rudno nad Hronom, č. 275, 96651
Telefón: 045 / 68 60 151
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Údaje o zriaďovateľovi: Obec Rudno nad Hronom
Štatutárny zástupca: PhDr. Marián Šurjanský – starosta obce
Telefón: 045 / 68 56 253
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Prevádzková doba MŠ: 6:30h - 16:00h

Naša fotogaléria.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech