Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech

 

Kostol sv. Imricha

Barokovo-klasicistický farský kostol postavený v r. 1802-1803 na mieste 2 starších kostolov.

Drevený kostol Turci r.1664 zrovnali so zemou. Veriaci z milodarov r.1675 vystavali murovaný kostol.

 

Zaujímavosť: v 16. stor. sa stal na príkaz zemepána (Dóciho) nakrátko evanjelickým kostolom.

 

 

Pozri viac:

Rímskokatolícka farnosť - Rudno n. Hr

 

Kostol sv. Imricha okolo roku 1918


Farská a obecná ľudová škola

Rímskokatolícka ľudová škola bola zriadená r.1804 a nachádzala sa oproti kostolu. V r. 1914 bola postavená budova obecnej ľudovej školy. Neskôr sa pravdepodobne obe školy zlúčili a budova farskej školy začala slúžiť materskej škole. V r. 1978 bolo základné školstvo v obci zrušené pre nízky počet žiakov (len 19) a presunuté do susednej obce Brehy.

 

Do pozornosti: v súčasnosti sa pôvodná budova obecnej ľudovej školy rozšírila a prebudovala na nájomné byty.

 

02a farska skola

02b 1907 obecna skola rudno nad hronom


Kaplnka srdca Panny Márie

Neogotická kaplnka postavená na vŕšku nad obcou na jubileum prelomu storočí r. 1899-1900.

 

Do pozornosti: je viditeľná už z diaľky od Novej Bane. Je z nej nádherný výhľad na širšie okolie.

 

Pozri viac:

Rímskokatolícka farnosť - Rudno n. Hr


Kaplnka srdca Panny Márie


Bývalá skláreň

Z pôvodného komplexu fabriky sa zachovali už len 2 budovy a sídlo jej majiteľa Vincenta Ružičku, nazývané Handel. Skláreň vyrábala všetky druhy dutého skla, ale aj dekorované a brúsené sklo.

 

Zaujímavosť: niektoré jej výrobky boli vyvážané až do Egypta.

Areál bývalej sklárne + Hendel (sídlo majiteľa)

Hendel - sídlo majiteľa sklárne p. Růžičku - nazývaný aj "Kaštieľ"

  Brúsené sklo - rytec Skála - servis p. Michňajovej            Brúsená fľaša - servis p. Michňajovej

  Brúsené taniere - servis p. Michňajovej Brúsený krčah - servis p. Michňajovej


Banícka štôlňa Anna Božena

Dedičná štôlňa Anna Božena sa začala raziť v polovici 18. storočia na úrovni potoka v nadm. výške 245 m, aby odvodnila nižšie položené banské chodby. Dokončená bola pravdepodobne až začiatkom 19. storočia. Má dĺžku viac ako 1 km a odvodňuje spleť chodieb št. Anna vo 8 obzoroch. štôlňou kedysi prechádzala banská železnica, ktorá končila v stupách na mieste neskoršej sklárne, jej celková dĺžka bola 2,3 km.

 

 

Zaujímavosť: ešte v r. 1821 sa z nej vyťažilo takmer 11 kg striebra.

 

Kamenný portál baníckej štôlne Anna Božena

Stav po vyčistení štôlne rok 2008

Nový portál rok 2018

Nový portál rok 2018


 

Banícka kaplnka sv. Joachima a Anny

 

Postavili ju v r. 1809 baníci v hornej časti obce, blízko bane Anna Božena.

 

Do pozornosti: každoročne sa tu v lete na sviatok jej patrónov koná hodová púť.

 

Pozri viac:

Rímskokatolícka farnosť - Rudno n. Hr

 


Původný vzhľad kaplnky - polovica 20. st.

Banícka kaplnka sv. Joachima a Anny


Nový tajch
Pozostatky hrádze tajchu so zachovaným pôvodným kamenným odtokom. Bol postavený v r. 1789 na pohon banských zariadení – drtičov rudy (tzv. stúp).
Menší z tajchov (horný) bol postavený v polovici 18. storočia.

 

Zaujímavosť: v r. 1926 sa roztrhla časť hrádze, voda zaplavila obec a spôsobila veľké hmotné škody.
Dnes je hrádza čiastočne obnovená a je súčasťou protipovodňových opatrení (dĺžka 42 m, výška 6 m a šírka v telese 20 m, kapacita 29 680 m3 vody).


Základoný kameň Nového tajchu r. 1789

Odvodňovací kanál - pozostatok pôvodného tajchu
Pohľad zdola na spády a na pôvodnú aj obnovenú hrádzu Čiastočne obnovená hrádza tajchu

  


Pozostatky stredovekého hradu na vrchu Ivankovo (Hrádok)

 

Bol vybudovaný v 12.-13. stor. nad obcou pravdepodobne kvôli kontrole cesty do Pukanca. Zachované sú z neho už len zvyšky muriva a zemná priekopa, ktorá ho obkolesovala.

 

Zaujímavosť: údajne vrch dostal meno podľa vojaka Ivanka, ktorý tu skamenel, keď ho zabudli vymeniť na stráži.

Pozn.: Popri tomto mieste vedie turistická trasa Rudná magistrála značená červenými pásovými značkami (smerovka je v hornej časti obci).

Pozri viac: Rudniansky hrad

 

 

 

 

Ideálna rekonštrukcia z 13. storočia (Peter Gutek rok 2000)

Umietnenie hradu nad obcou na vrchu Ivankovo 


Prales Drastvica

Prales sa rozprestiera na výmere približne 150 ha, v okolí kóty Drastvica (834 m n. m.) a to hlavne na jej južných svahoch, kde zasahuje až po Veľký Žiar (856 m n.m.).Významnosť lokality spočíva v pestrosti spoločenstiev od prirodzených nelesných teplomilných strání cez dubové, lipovo-javorové sutinové, bukové až po bukovo-jedľové pralesy, s výskytom viacerých druhov vzácnych živočíchov a húb.

Pozri viac:

Lokality pralesov


Duby - prales Drastvica

Do pozornosti: V pralese rastie 18 druhov drevín stromovitého vzrastu s jedincami pozoruhodných rozmerov. Najväčšie obvody kmeňa podľa drevín merané vo výške 1,3 m: buk lesný 441cm, javor horský - 407 cm, jaseň štíhly – 401 cm, dub zimný – 391 cm, dub cerový – 326 cm, jedla biela – 293 cm, hrab obyčajný – 255cm, lipa malolistá – 244cm, javor mliečny – 235 cm, čerešňa vtáčia – 172 cm, javor poľný – 151 cm, jarabina brekyňová – 130 cm.

Pozn.: Okrajom pralesa vedie tiež Rudná magistrála


Foto: Ján Kováčik ml, Pavol Polák, Archív OcÚ, Michal Jančok,  Texty: Ján Kováčik ml, Pavol Polák a Juraj Tužinský (Drastvica)


Mapa umiestnenia Pozoruhodností v obci 


Na stiahnutie:

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech