Welcome to Rudno nad Hronom   Click to listen highlighted text! Welcome to Rudno nad Hronom Powered By GSpeech

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica

od 24.06.2022 od 12,00 hod do odvolania

 

 

PLAGAT

 

 

dd2022

 

Obec Rudno nad Hronom podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Rudno nad Hronom

vberov konanie

Viac inormácií TU

 

Srdečne Vás pozývame 7. mája 2022 na oslavy 77. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom so začiatkom o 17:30 hod. položením venca k  pamätníku padlých a následne na posedenie pri vatre  na ihrisku ŠK Rudno nad Hronom.

8maj

O občerstvenie bude postarané.

 

 

den matiek222

 

 

maj22

 

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje nasledovné.


elektr

 

29.03.2022 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta od autobusovej zastávky v doline smerom pod Tajch.

7.4.2022 od 07:30 hod. do 17:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre spodnú časť a Záhumnie.  

 

Zpis do M 2022 23 plagt

 

Obecný úrad oznamuje občanom,

že 23. marca 2022 v dopoludňajších hodinách bude vykonaný zber objemného a nebezpečného odpadu.

  • Odpad je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov, kde ho odoberú pracovníci obecného úradu.
  • Odpad je možné po dohode so zamestnancom obecného úradu priniesť do 23. marca  aj do priestorov bývalej materskej školy (oproti obecnému úradu, súp. č. 34).
  • Nebezpečný odpad musí byť v riadne uzavretých nádobách, tak aby sa predišlo prípadnému znečisteniu životného prostredia.
  • !!! Staré elektrospotrebiče, pneumatiky a odpad, ktorý je možné vyseparovať nebude odobratý !!!

Objemný odpad

objedmn odpad 05 2019

 

Nebezpečný odpad

images

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech