Plánované podujatia na rok 2018

Názov

Čas

Dátum

Poznámky (miesto - usporiadateľ, stav, ...)

Obecná zabíjačka

12:00

 20.01.2018

KD - ŠK Rudno nad Hronom - zrealizované

Fašiangová zábava (pochovávanie basy)

20:00

 10.02.2018

KD - ŠK Rudno nad Hronom - zrealizované

Detský karneval

15:00

 11.02.2018

KD - Obec, MŠ - zrealizované

Stavanie mája

16:00

30.04.2018

Pred OcÚ - Obec, MŠ

Výstup na Drastvicu 08:00 01.05.2018 Zraz pri Baníckej kaplnke - Obec

Víťazstvo nad fašizmom - táborák

18:30

05.05.2018

Ihrisko ŠK - Obec, ŠK Rudno nad Hronom 

Deň matiek

15:00

13.05.2018

KD - Obec, DS Dom chvály N. Baňa

MDD

12:00

02.06.2018

Ihrisko ŠK - ŠK Rudno nad Hronom, Obec, MŠ

Guláš majster

 12:00

23.06.2018

Ihrisko ŠK - ŠK Rudno nad Hronom 

Obecné dni, Anna bál

 

28.-29.07.2018

So: Strelecké preteky (Jaminá), volejbal. turnaj, kultúrny program, Anna bál

Ne: 10:30 sv. omša (kaplnka sv. Joachima a Anny)

SNP - táborák

18:00

25.08.2018

Ihrisko ŠK - Obec, ŠK Rudno nad Hronom

Branné preteky strelcov

 10:00

?25.08.2018? 

Strelnica Jaminá - SZTŠ

Mikuláš

17:00

05.12.2018

MŠ - Obec, MŠ

Vianoce v obci

15:00

16.12.2018

KD - Obec, MŠ, Rudnianka, deti MŠ, Novobanček ?  

Štefanská zábava

20:00 ?26.12.2018? KD -  ŠK Rudno nad Hronom

Turnaj v stolnom tenise

10:00 a 14:00  28.12.2018 KD - SZTŠ

 

Plánované podujatia na rok 2017

Názov

Čas

Dátum

Poznámky (miesto, usporiadateľ, stav, ...)

Obecná zabíjačka

12:00

 21.01.2017

KD, ŠK RnH / Komisia kultúry - zrealizované

Fašiangová zábava (pochovávanie basy)

20:00

 25.02.2017

KD, ŠK RnH - zrealizované

Detský karneval

15:00

 26.02.2017

KD, Komisia kultúry, MŠ- zrealizované

Stavanie mája

16:30

28.04.2017

Pred OcÚ, Obec - zrealizované

Víťazstvo nad fašizmom - táborák

18:30

06.05.2017

Ihrisko ŠK, Obec - zrealizované

Deň matiek

14:30

14.05.2017

KD,  Komisia kultúry, Obec - zrealizované

MDD + futbal rodičia deti

12:00

03.06.2017

 18.06.2017

Ihrisko ŠK,ŠK RnH - zrealizované

Kalvária a okolie, Komisia kultúry, Obec, MŠ - zrealizované

Guláš majster

 12:00

24.6.2017 

Ihrisko ŠK, ŠK RnH - zrealizované

Obecné dni. Anna bál

 

22.-23.07.2017

So: Strelecké preteky (Jaminá), volejbal. turnaj, kultúrny program, Anna bál

Ne: 10:30 sv. omša (kaplnka sv. Joachima a Anny), premietanie filmu a výstava v KD - zrealizované

SNP - táborák

18:00

26.08.2017

Ihrisko ŠK, Obec / ŠK RnH - zrealizované

Branné preteky strelcov

 10:00

19.8.2017 

Strelnica Jaminá, SZTŠ - zrealizované

Mikuláš

17:00

05.12.2017

MŠ, Komisia kultúry -zrealizované

Vianoce v obci

15:00

17.12.2017

KD, MŠ, spevokol, Novobanček - zrealizované

Štefanská zábava

20:00
26.12.2017 KD, ŠK RnH - nezrealizované

Turnaj v stolnom tenise

10:00
30.12.2017 KD, SZTŠ - zrealizované

 

História podujatí 2015-2017

História podujatí 2012-2014