Tlačivá pre SHR:

 

Dokumenty k prideleniu nájomného bytu:

 

Dokumenty k evidecii psov:

 

Výrub drevín a životné prostredie:

 

Dokumenty obce:

 

Stavebné konanie: